Китай прикрива наболелите си проблеми на пазара на труда

Алтернативните показатели сочат, че безработицата е по-лоша, отколкото показват официалните отчети

15:22 | 13 януари 2022
Обновен: 16:51 | 13 януари 2022
Автор: Зорница Крушарска
снимка: Bloomberg TV Bulgaria
снимка: Bloomberg TV Bulgaria

Стабилното ниво на безработица в Китай прикрива наболелите проблеми на пазара на труда, които обаче лидерите трудно ще пренебрегнат, докато се стремят да стимулират икономиката в решаващата политическа година, пише Bloomberg. 

Алтернативните показатели и неофициалните данни сочат, че безработицата е по-голяма, отколкото показват официалните месечни отчети. Според икономисти пазарът на труда е подложен на значително напрежение - от слабите потребителски разходи до строгите ограничения за контрол на Covid и регулаторните мерки на правителството спрямо секторите на частното образование и недвижимите имоти.

Работните места са от първостепенно значение за държавното ръководство на фона на предстоящия конгрес на Комунистическата партия по-късно тази година. Пекин вече даде знак, че политиката му е насочена към насърчаване на растежа, като икономистите очакват намаляване на лихвените проценти и увеличаване на бюджетните разходи в началото на годината. 

Очаква се регистрираното ниво на безработица в градовете от 5% - малко по-добро от нивото преди пандемията - да остане непроменено, когато на 17 януари правителството публикува данните за декември.

В регистрираните данни обаче има няколко проблема, които стават все по-очевидни: данните не са чувствителни към промените в броя на мигрантите от  селскитe райони в Китай, които работят в градовете; те също така не отразяват броя на хората, които са отпаднали от пазара на труда за повече от три месеца, или тези, които не могат да започнат работа, например поради карантина.

Лу Дживей, бивш министър на финансите, също наскоро изрази загриженост относно статистическите данни на Китай, като заяви, че те не отразяват правилно негативните икономически промени. По отношение на данните за работните места той заяви, че официалната статистика отчита новосъздадените работни места, но не проследява дали тези хора не са били освободени след шест или повече месеца.

 Ето някои от основните причини, поради които икономистите смятат, че пазарът на труда в Китай е под напрежение:

Затруднения в сектора на услугите

Секторът на услугите е най-големият източник на работни места в Китай, като в него са заети около 47% от работната сила. Потребителските разходи за свързани услуги, като например пътувания и хранене, бяха постоянно ниски през миналата година, поради което предприятията в тези сектори не бяха склонни да наемат нови работници. Затварянето на бизнеси заради строгите ограничения в Китай заради коронавируса също намали търсенето.

Подиндексът на заетостта, който проследява намеренията за наемане на персонал в сектора на услугите и строителството, остава постоянно под нивата отпреди пандемията през по-голямата част от последните 12 месеца. По официални данни през първите 11 месеца на 2021 г. икономиката е създала 12 млн. нови работни места в градовете, което е под нивото от 12,8 млн. работни места, създадени през същия период на 2019 г.

Изтеглянето на мигрантите

Китай има население от около 180 милиона работници мигранти, които живеят през част от годината в по-бедните селски райони, но работят през по-голямата част от годината в градовете. Според официалните данни преди пандемията броят на тези работници се е увеличавал с 2-3 милиона всяка година. Мигрантите, които напускат градовете, не са включени в изследването на градската безработица в Китай.

Официалните данни сочат, че от началото на пандемията не е имало ръст на работниците мигранти. Лу Фенг, икономист в университета в Пекин, изчислява, че разликата между броя на мигрантите, които понастоящем работят в градовете, и тези отпреди пандемията, е 6 милиона души.

"Намаляване с милиони работници мигранти за две години може да доведе до загуба на доходи за стотици милиарди юани", казва той.

Свиване на индустрията

По време на пандемията износът на Китай процъфтя и много фабрики изпитваха затруднения да намерят работници. Въпреки това официалните данни показват тенденция на намаляване на заетостта в производството, което вероятно се дължи отчасти на повишената автоматизация.

Средният брой на работниците в промишлените предприятия с приходи над 20 млн. юана (3,1 млн. долара) е намалял до 7 398 през ноември 2021 г. от 7 419 през ноември 2020 г., според официалната статистика. Предприятията за текстил и облекло отбелязват най-голям спад по този показател.

Миналата година правителството предизвика паника на финансовите пазари със забраната си за компаниите, които предлагат извънкласни уроци с цел печалба, и с действията си за ограничаване на огромния сектор на недвижимите имоти. И двете се отразиха негативно на пазара на труда. Една от най-големите китайски компании за обучение разкри тази седмица, че е уволнила 60 000 работници през миналата година. Заплатите в секторите на образованието, туризма и недвижимите имоти са отбелязали спад през последното тримесечие на 2021 г.

Ли Ши, икономист в Пекинския университет, заяви, че предприетите мерки от страна на властите в сектора на недвижимите имоти трябва да бъдат облекчени, тъй като ощетяват работниците с ниски доходи.

„Затягането на политиката в сектора на недвижимите имоти е малко прекалено", каза той.

"Всички строителни работници в този сектор са мигранти."

Как реално безработни отпадат от статистиката

В официалната статистика за безработицата безработни лица са тези, които активно са търсили работа през последните три месеца и биха могли да започнат нова работа в рамките на две седмици. От лятото насам Китай е поставил стотици хиляди хора под карантина, обикновено за по няколко седмици, като част от усилията за борба с коронавируса - тези хора няма да отговарят на второто условие и така няма да бъдат отчетени като безработни.

Поради свития пазар на труда рекорден брой млади хора се подготвят да положат изпити за следдипломна квалификация или за постъпване на държавна служба. Броят на явяващите се на тези изпити през 2021 г. е нараснал с над 1,6 млн. души спрямо 2019 г., твърдят икономисти от Minsheng Securities Co. Ltd.

Тъй като те няма да бъдат отчетени като търсещи работа, "действителният натиск върху заетостта от страна на завършилите колеж е по-висок, отколкото показват данните за равнището на безработица", казват икономистите.