Глоба до 5% от годишния оборот, ако се докаже спекула в извънредното положение

Ако досега търговците не са продавали такива стоки, са длъжни да ги предоставят на цени, завишени с не повече от 20% от цените на придобиването им

21:23 | 20 март 2020
Снимка: Pixabay
Снимка: Pixabay

Парламентът прие мерки за ограничаване спекулата с цените на стоките при извънредното положение, предава Investor.bg.
 
С промени в Закона за защита на потребителите, предложени от БСП, се задължават всички стопански субекти да предоставят на населението предлаганите от тях стоки и услуги на цени, равни на средноаритметичните цени на предлаганите от тях стоки през последните три месеца преди настъпване на извънредните обстоятелства.
 
Цените се доказват на база записите в касовите aпapaти или получените по банков или картов път плащания.


 
Ако досега търговците не са продавали такива стоки, са длъжни да ги предоставят на цени, завишени с не повече от 20 на сто от цените на придобиването им, а услугите - с не повече от 20 на сто от себестойността им.
При нарушение на разпоредбите търговците са заплашени от глоби -  в размер на пет процента от оборота през годината, предхождаща настъпването на извънредните обстоятелства, а представляващите ги физически лица може да бъдат глобени с между 20 000 до 100 000 лева.

Още по темата прочетете в Investor.bg.