Енриа: Печалбите на банките в ЕС изостават заради структурни слабости

Андреа Енриа, председател на надзорния съвет на ЕЦБ

19:00 | 9 ноември 2021
Преводач: Мария Попова

Когато анализирате надзора в Европа като ключов елемент за банките и техните печалби, виждаме много силните печалби в САЩ, а в Европа също има добри резултати, но те не са така впечатляващи. Дали банките не биха изтъкнали аргумента, че в САЩ е по-лесно да се прави бизнес отколкото в Европа?

Не мисля, че е така. Първо, ние се радваме, че вече шесто поредно тримесечие печалбите на европейските банки надхвърлят прогнозите. А това е добре.

В началото на годината банките смятаха, че ще достигнат нивата от преди пандемията едва през 2023, но те вече са ги постигнали. Това е добра новина.

Банките често твърдят, че надзорът и регулациите ограничават печалбите им, но не мисля, че това е така. Ние прилагаме същите международни стандарти като САЩ, дори прилагането им в Европа е малко по-смекчено отколкото там.

Ние много често обменяме идеи с американските си колеги и стигнахме до споделеното заключение, че надзорните изисквания са еднакви и общи за нас.

Така че основната причина за несъмненото изоставане в печалбите на европейските банки са структурните слабости, които са свързани с ефикасността на разходите, със силата на бизнес модела, с инвестициите в дигитализацията. Смятам, че банките трябва да се концентрират над своите собствени мерки, за да решат тези въпроси, а не над строгите регулации.

Тоест, посланието е ясно: не обвинявайте нас, вие трябва да сте по-пестеливи. Когато говорим за дигитални инвестиции, изостават ли европейските банки в това отношение?

Честно казано, мисля, че пандемията се оказа повратна точка и ме превърна в по-голям оптимист. Имаше един доста продължителен период, в който европейските банки сякаш чакаха Годо под формата на увеличаване на лихвите, което да им позволи да възстановят маржовете си.

Но с идването на пандемията, те осъзнаха, че трябват действия и започнаха да променят фокуса на своя бизнес модел. Видяхме консолидации, повече инвестиции в дигиталната сфера – те осъзнаха, че с работата от дома успяват да подобрят ефикасността на разходите, намалиха клоновата си мрежа.

Някои банки го правят, макар и не всички, а това може да доведе до добри промени в банковия сектор в Европа.