Kramer Capital : Инфлация - това е проблемът

Хилари Крамер, главен информационен директор на Kramer Capital Research

19:00 | 25 октомври 2021
Преводач: Вера Рашева

Инфлация, инфлация, инфлация...

Това е проблемът.

Също и задръстванията на пристанищата, което е една от причините за инфлацията и ценовия натиск.

Нека да поговорим за проблемите при веригите за доставки. Рано или късно те ще бъдат разрешени. Това е несъмнено. И когато това се случи, вероятно ще се вгледаме в друг проблем, например в пресищането на пазара.

Това със сигурност ще се случи.

Очаквам тласък в противоположната посока, особено в секторите, в които се употребяват големи машинни части, като например автомобилния, поради големия недостиг на складови запаси.

Ще се получи свръхкомпенсация и ще е налице пресищане на пазара.

След това потребителите ще определят посоката.

Да поговорим малко за опасенията относно инфлацията, понеже към момента виждаме, че определянето на цените при облигационния пазар е повлияно от високата инфлация. Диаграмата от терминала на Bloomberg показва как волатилността на пазара на облигации продължава да се увеличава, но не и по отношение на  волатилността на акциите с падането на VIX. Това няма ли да доведе до по-голямо безпокойство при инвеститорите в акции, като се имат предвид притесненията относно високите цени?

Шери, всички сме изплашени.

Всеки институционален инвеститор е уплашен, понеже предстоят проблеми, произтичащи от това, което виждаме на диаграмата.

Доходността по 10-годишните облигации е 1,7%. Това е много бърз скок.

Освен това е налице и информацията, че през ноември предстои ограничаване на изкупуванията от страна на Фед, понеже не е възможно цените на активите да се вдигат постоянно.