Ще стане ли нормализацията в САЩ риск за Азия, част 1

Чангйонг Рий, директор на Азиатско-Тихоокеанския отдел в МВФ

15:30 | 22 октомври 2021
Преводач: Петя Кушева

Нека минем направо към този въпрос - Азия, която все още е двигател на света, все още има бърз растеж, но в рамките на Азия има различия между напредналите и страните от развиващите се и нововъзникващите пазари. Когато гледате напред,  ще започне ли да намалява разликата тази или следващата година или ще стане по-голяма?

Дивергенцията ще се разраства, за съжаление. Отчасти поради разликата в процента на ваксинираните, а също и поради невъзможността на прилагане на инструментите за стимулиране на политиката.

Във връзка с ваксинацията всъщност очакваме до 2026 г. нивото на БВП при различните азиатски икономики да бъде много подобно на нивото отпреди кризата.

Но за страните с ниски доходи от нововъзникващите пазари в Азия, нивото на БВП през 2006 г. би било около 10% по-ниско от тенденциите преди пика на кризата.

Най-вече това е поради различните нива на ваксинация в краткосрочен план, но много страни с ниски доходи в развиващия се пазар използват инструменти на политиката, като например фискалната и паричната политика и изчерпват политиките си в сравнение с развитите азиатските икономики.

Като говорим за риск, какво ще кажете за рязкото забавяне, което видяхме в темповете на растеж на Китай? Само второто тримесечие е под 8%, трето тримесечие малко под 5 %. Китай е голям двигател за азиатските икономики. Колко голям е рискът от това за прогнозата?

В този момент все още сме съсредоточени само върху растежа на Китай за 2021. Ще бъде около 8 процента. Да, определено има риск от спад, но мисля, че Китай има политически инструмент, ако забавянето се ускорява.

Все още при задържане на темповете, растежът на Китай ще бъде близо 8% тази година. Но забавянето на растежа в Китай трябва да се приема като неизбежна последица.

Не може да има завинаги ръст от 8-10 процента.  Китай има проблем със застаряването на населението. Китай също иска да премахне задлъжнялостта и да въведе стабилност особено в сектора на имотите, а също и да предотврати монопола в индустрията, за което му трябват реформи.

Така че поради всичко това трябва да се очаква, че растежът на Китай наистина ще бъде умерен и на по-устойчиво ниво.

Очакваме че ръстът ще бъде около 6 % през следващите 5-10 години.