Пиер Унш от ЕЦБ: Пикът в инфлацията е временен

Пиер Унш, гуверньор на Националната банка на Белгия

06:54 | 16 октомври 2021
Преводач: Силвия Грозева

Последният път, когато говорихте публично, дадохте знак, че вероятно сте загрижен за някои насоки, които дава ЕЦБ около възходящата траектория на лихвите. Дебатът сега е по-скоро около икономиката и инфлацията. Тревожите ли се от ръста в цените? Колко ще продължи?

Наистина не бях много съгласен с насоките, които определихме, защото говорихме за нещо след 4-5 години. Не се чувствах уверен с оценката на това, което бихме могли да направим тогава.

Междувременно се получиха няколко инфлационни изненади.

Дебатът се промени към посоката на инфлацията и дали временно ще е по-висока или дали ще получи собствена динамика.

Смятам, че има много аргументи, за да можем да кажем, че голяма част от това, което днес виждаме е временно. Имаме базови ефекти и препятствия при предлагането.

Но и защото продължава малко повече и знаем, че някои проблеми в предлагането ще се решат след време, вероятно около година.

Това би могло да се превърне в нещо по-силно като вторични ефекти и затова има несигурност.

Бихме могли да си позволим някои вторични ефекти, защото не сме постигнали целта си в Европа.

Което означава, че политиките ни би трябвало да останат подкрепящи.

И е важно да се прави разлика между излизане от PEPP, която беше извънредна програма, свързана с ковид кризата и факта, че ако решим да я спрем, а икономиката се движи в правилната посока, така че можем да го направим в даден момент – все още разполагаме с инструментите, които имахме преди. Защото не сме постигнали целите си. Така че във всеки случай трябва да сме търпеливи.