Регулаторът в Южна Корея се опитва да разсее тревогите

Питър Елстром, Bloomberg News

16:30 | 6 октомври 2021
Преводач: Вера Рашева

Интересно е да се чуе това, което регулаторът съобщава за целите си.

Това се случва всред много големи ограничителни мерки по отношение на големите технологични компании.

Наблюдавахме го в САЩ, където длъжностните лица във Вашингтон искаха да предприемат ограничителни мерки по отношение на големите технологични компании.

И всъщност не постигнаха голям напредък.

Наблюдавахме го също и в Китай, където постигнаха голям напредък, отчасти понеже  действаха едностранно, без някои ограничения.

Изглежда, че Южна Корея се опитва да върви по средата, като сигнализира, че иска да предприеме действия срещу големите технологични компании, местни и чуждестранни, но иска да го направи по умерен начин, за да остане място за иновации и растеж за малките компании  и особено за търговците на дребно.

Обаче междувременно тя не парализира дейността на тези технологични компании.

От Ваша гледна точка и по въпроса за местните компании спрямо чуждестранните: Знаем, че  Южна Корея беше първата държава, която наложи тези ограничeния на магазините за приложения на Apple, както и на Google. До каква степен това е насочено към американските гиганти и до каква към местните играчи?

Корея съобщи, че е предприела мерки в частност спрямо Apple и  Google, като ги принуждава да си отворят магазините за приложения.

Това е нещо, което САЩ и Европа искаха да направят от дълго време.

Ето защо предприеха действия срещу тях.

Обаче това е фокусирано също и върху  някои местни играчи (Kakao Corp., NAVER), които владеят корейския пазар.

Ето защо регулаторите се опитват да ограничат тези монополи, за да имат шанс по-малките компании да работят онлайн без да пострадат от големите, понеже ще се наложи да им плащат, ако тези  големи компании си запазят монополното положение