Курц: Европейският съюз трябва да е конкурентна среда

Себастиан Курц, канцлер на Австрия

16:04 | 24 септември 2021
Преводач: Кирил Петков

Икономиката ви се справя много добре, но в Европа тази статистика е по-разнообразна поради затрудненията на някои от южните страни. В Европа се спори дали стимулите да бъде спрени и като цяло мнението на Австрия по въпроса е по-строго. Тревожите ли се дали европейската икономика е достатъчно здрава, за да оцелее без стимули?

В момента не може да няма стимули. Инвестирахме над 750 милиарда евро в Европа.

Това са доста пари. Трябва да се върнем към нормата.

Разгледайте нивата на ръст. Австрия има добър ход с 4% ръст, но повечето европейски страни също се справят добре.

Нивото на безработицата в Австрия е по-ниско отпреди кризата.

Ходът на развитие е добър.

Разбира се, следва малко по малко да намалим стимулите.

Тревожи ли ви възможността Европа отново да се раздели на северна и южна? По-суровите, често германски икономики не искаха стимули, за разлика от южните страни, което породи политически спорове.

Не бих казал, че положението ни е тревожно, но ние вярваме в конкурентноспособността.

Европейският съюз трябва да е конкурентна среда.

Южните страни трябва да проведат реформи.

Някои от тях се справят по-добре с този проблем през последните няколко години и се развиват в правилната посока.

Но подобен съюз не би могъл да разреши проблема на Европа.

Не би ни довел до конкуренция.

Не смятам, че положението ни е трудно. Разбираемо е как стигнахме дотук. Същото важи за повечето северни страни, както и Германия.