Великото напускане, част 2

Хейдън Браун, директор на Upwork

19:00 | 23 септември 2021
Преводач: Кирил Петков

Наблюдаваме пик на напусканията.

Работниците се вгледаха в работата си, в ценностите си, в компромисите между работата и живота им и решиха, че искат повече.

В резултат много служители започнаха да си сменят работата в сектора на трудовите договори.

Освен това наскоро проведохме изследване, което показа че 10 милиона американци обмислят да станат фрилансъри.

Това е връх за тенденция предшестваща пандемията.

Престоят на служителите намалява и все повече от тях стават фрилансъри.

Достигнахме момента, от който това ще стане новата норма.

Това е показателно от серията напускания.

Работната среда ще стане много по-динамична.

Хората сменят работните си места и стават фрилансъри по-бързо от когато и да било.