Вестагер: Не можем да разчитаме на няколко големи производители на чипове

Маргрете Вестагер, комисар по конкуренцията

18:00 | 20 септември 2021
Преводач: Мария Попова

Каква сума смятате, че ще бъде в инвестиране в технологиите през следващите 10 години?

Очевидно сумата ще е голяма. Това, което в момента искам да подчертая е фактът, че ще харчим така, че да привлечем частни инвестиции. Защото това, от което се нуждаем, когато говорим за дигитализация не може да се осъществи с публично финансиране.

Смятам, че като стойност предложението към частните инвеститори е наистина много добро.  Това е нашата цел – не просто някакви цифри, а инвестиции, които привличат частни инвеститори и са атрактивни.

Вие вече видяхме редица пазарни провали, когато пазарите са непрозрачни и не изпълняват целите си.  И мисля, че тук е много важно да видим такива публични инвестиции.

Парите, заделени за дигитални умения в плана за устойчивост и възстановяване са 21 милиарда евро. А дигиталните умения ще са ключови за всичко, което правим в дигиталната епоха. Пазарът няма сам да ни предостави всичко това.

Ще създадем ли водещи световни компании?

Разполагаме с и новатори, които да ги направят, имаме стартъпи, които да ги направят. Забелязва се интерес към европейските стартъпи от страна на чуждестранни компании. Така че, определено смятам, че имаме всичко нужно.

Има ли интерес от европейски държави да вложат пари, особено големи суми за неща като производството на чипове?

Смятам, че налице е безпрецедентен интерес и енергия за ангажираност в тази посока. И то от страна не само на големите държави, но и на по-малките.

Това е подновяване на ангажимента ни да превърнем това десетилетие в дигиталното десетилетие на Европа.

Какво предпочитате вие да се изгради? Искате ли в Европа да се изгради завод за чипове?

Смятам, че ни е необходима много по-диверсифицирана снабдителна верига, когато става дума за чипове.

Важно е да се фокусираме над световния пазар, върху факта, че европейската продукция е насочена към световния пазар, защото тогава ще постигнем правилен конкурентен натиск. Но наистина е важно да диверсифицираме, не можем да си позволим да зависим от много малко на брой и много големи производители на чипове.