Египет ще преценява талибаните по действията им

Мустафа Мадбули, министър-председател на Египет

18:00 | 17 септември 2021
Преводач: Петя Кушева

Всяко правителство по света се опитва да определи как и кога да осъществи контакт с новото правителство на Афганистан. Кога ще влезете в контакт с тях и как ще осъществите връзка с новото правителство?

Разбира се, това, което се случи наскоро в Афганистан, ще има драстични последици за целия регион. Няма съмнение за това, но аз вярвам, че имаме нова ситуация. Трябва да я преценим. Трябва да преценим какво ще се случи от страна на талибаните въз основа на техните действия.

Няма да правим оценка на ситуацията само въз основа на твърдения. Трябва да видим или прочетем действията за това какво ще се случи там. Имаше много добри изявления.

Но най-важното са действията, които ще се предприемат. Вярвам, че те не трябва да повтарят, трябва да избягват грешките, които бяха направени предишния път, когато поеха лидерството в Афганистан, за да имат добри отношения с другите държави. Но отново нека изчакаме и видим и преценим какво ще се случи там с истинските действия, а не само с изявленията.

Една друга дума, която чувам в световен мащаб е приобщаване. Колко важно е това за глобалната перспектива на тези нови талибани? Какво би означавало съществено приобщаване за Египет?

Мисля, че най -важното тук е да уважават всички принципи и разбира се другите страни около тях и да не се опитват да изнасят някакви фундаментални проблеми и дори хора в другите страни, в съседните държави и това е много важно.

Те определено трябва да запазят и основните права на техните граждани, което е много важно. И да покажат, че се стремят наистина да развият и подобрят страната.

Вярвам, че за всеки гражданин това е най-важното нещо - да се осигурят основните му нужди и да се пази правото му да живее в мирни условия и да не му се налагат някакви фундаментални идеи или нещо подобно.