Deutsche Bank иска план за Германия за 10г

Кристиян Зевиг, директор на Deutsche Bank AG

21:00 | 16 септември 2021
Преводач: Мария Попова

Това, което донякъде ни липсва в предизборната кампания е ясено очертан план за европейския и германския икономически растеж до 2030.

Смятам, че Германия бележи невероятно позитивна траектория между 2010 и 2020. Възползвахме се от експортните ни индустрии, но съзнаваме, че дори ако изключим Ковид, светът се променя.

Веригата на стойността се променя. Има геополитическо напрежение и следователно, за да поддържаме растежа, за да поддържаме конкурентната си позиция спрямо САЩ, но и спрямо Китай ние имаме нужда от конкретен европейски план.

Това означава един вътрешен пазар за нашите компании, за всички наши индустрии и на този европейски пазар ние трябва да се фокусираме над темата за устойчивостта.

Защото Европа разполага с водещи технологии, които могат да ни изведат начело на това развитие.

И ако успеем в това отношение, в съчетание с единния капиталов пазар, на който също разполагаме с нужното финансиране, набрано от всички инвестиции в полза на устойчивостта, Германия реално може да бъде лидер в Европа и през следващите 10 години.

А като такава, тя може да бъде глобален лидер в конкурентоспособността.

Така че, това, което аз искам е ясен икономически план.