Пазарите в САЩ подцениха китайския риск

Пърт Тол, основател на Life + Liberty Indexes

15:15 | 29 юли 2021
Преводач: Петя Кушева

Една от причините, поради която хората не инвестират в развиващите се пазари е заради някои от тези екстремни политически рискове. И натискътсамо ще засили тези настроения.  Тъй като сега американските акции са по-скъпи от всякога, не искаме да насърчаваме хората или да ги обезкуражаваме да инвестират в международни акции, особено в развиващите се пазари. Тъй като Китай е толкова голяма част от повечето индексни фондове и стратегии на развиващите се пазари, това би могло да забави растежа на развиващите се пазари.

Не бих повярвала на никого, който казва, че знае кои други сектори са следващите. Защото дори самото китайско правителство не знае това. Авторитарните правителства не могат да предскажат бъдещето. В противен случай централизираното планиране би работило много по-добре.
Така че не знам какво ще бъде засегнато по-нататък. Знам само, че на пазар, където правителството упражнява контрол върху частната пазарна дейност има това е риск, който преди сме изчислилявали погрешно на Уолстрийт.
Бих казала, че това не е изненада за нас. Нямаме никаква експозиция към китайските акции, защото нашата стратегия се базира на свободата.
Но мисля, че скоростта, с която това се случи, беше изненадваща за всички.