Електропреносните мрежи остаряват

Преносът на електричество наподобява тичане с кофа вода

10:30 | 20 юни 2021
Преводач: Кирил Петков

В САЩ някои части са на близо век, но въпреки възрастта си системата е изненадващо ефективна. С някои изключения.

Очаква се изключванията като в Тексас тази година да зачестят под натиска на климатичните промени. Сегашният ни модел за генериране и транспортиране на електричество наподобява водопад.

Електроцентралата е на върха, без значение дали разчита на изкопаеми горива, ядрена енергия, вода или възобновими източници.

Електричеството бива пренасочено към подстанции, които използват трансформатори, за да преобразуват енергията в ток, който изпращат по далекопроводи до домове и бизнеси. Сензори следят транспортираните количества електричество и електромери следят потреблението.

Този невероятно опростен модел на електропреносната мрежа показва как енергията винаги отива в една посока. Това е централизирана енергийна структура, зависеща от върха си.

Но нарастването на дела на възобновяемата енергия позволява на потребителите да генерират собствено електричество, като в някои случаи излишъкът се връща в мрежата. Тези региони се наричат микромрежи. Зони на самодостатъчна енергия.

В идеалния случаи те включват децентрализирани генератори, включени към по-голяма мрежа.

Въпросът как да се регулира всичката тази енергия, пътуваща по огромна мрежа, е голям проблем.

В момента в САЩ централни генератори, експлоатирани от федералното правителство, произвеждат енергия, която продават на търг до разпределителните компании, които обикновено са под контрола от щатите.

С нарастването на броя на малките генератори не е ясно дали този частичен подход ще сработи и че ще бъде възможно най-ефикасен.

Още нещо, което трябва да се има предвид при възобновяемите източници е, че оптимизацията им ги праща далеч от потребителите.

Това е различно от старите ТЕЦ-ове на изкопаеми горива по-близо до градове.

Вятърните ферми в морето са идеален пример.

Как да транспортираме генерираната енергия до брега на разумна цена?

Преносът на електричество наподобява тичане с кофа вода.

Определено количество се губи в пренасянето под формата топлина.

Тези загуби нарастват с разстоянието.

Сред предложените решения е по-голяма кофа или огромни високоволтови далекопроводи за пряк ток, които да свържат енергийните мрежи по цял свят.

Допълнително предимство би било, ако възобновяемите източници получат капацитет за пренос биха могли да захранват тъмната страна на Земята докато другата е огряна от слънцето.

Това би намалило още повече зависимостта ни от изкопаеми горива.

Цената за този масивен инфраструктурен проект би била огромна и регулирането му може да отнеме повече международно сътрудничество от когато и да било преди.