Джина Раймондо: Ще продължим да правим бизнес с Китай

Джина Раймондо, министър на търговията на САЩ

00:56 | 17 юни 2021
Преводач: Силвия Грозева

По отношение на Китай, ние ще продължаваме да правим бизнес с тях. Това е в наш интерес. Имаме огромен износ към Китай и той е важен за американските фирми и работни места. 
Затова трябва да се договаряме, когато намерим повод и да правим бизнес с Китай по всички възможни начини. 

Въпреки това трябва да защитаваме американците и американските работници, американската национална сигурност и най-доброто, което можем да направим в това отношение е да инвестираме в Америка.
Най-доброто, което можем да направим е Конгресът да приеме пакета за американските работни места на президента. Така че да можем да инвестираме в създаване на работни места в Америка, в обучение, инфраструктура, полупроводници. И трябва да работим с нашите съюзници, както казах. 

Демократичните страни да пишат правилата по пътя на развитие на новите технологии.
Отношенията с Китай са сложни. Мисля, че най-важното е да побързаме в Америка заедно с нашите съюзници.