Световната банка изпрати голям паричен поток към най-бедните страни

Дейвид Малпас, президент на Световната банка

09:00 | 10 юни 2021
Обновен: 10:12 | 11 юни 2021
Преводач: Кирил Петков

Последиците от пандемията включват много сериозна рецесия.

Имаше доста парични стимули от страна на развитите икономики, наред с ваксините. Това се оказа ключов фактор в темповете на възстановяване.

Страните с огромни фискални, монетарни стимули и ваксини се възстановиха по-бързо. Но все още ни предстои да постигнем добро качество на инвестиции в бъдеще.

Развиващите се страни преживяха още по-дълбока рецесия и се възстановяват още по-бавно. Те изостанаха още по-назад в брутния вътрешен продукт на глава на населението. Имаше няколко по-обнадеждяващи елемента.

Преводите от емигранти, работещи в чужбина обратно към родните им страни се възстановиха сравнително бързо, което ще подкрепи страните. Те помагат на малки бизнеси, на семействата си. Това помага на страните.

Що се отнася до инвеститори в облигации, има силен интерес към доходност, но е концентриран в региони с по-малко риск. Трудно е този капитал да бъде насочен към рискови ситуации и към най-бедните страни. Това е тревожно.

Големите печалби и високите лихви изтичат от развиващите се пазари.

Надвисналият дълг е също такова предизвикателство като тези нови потоци.

Световната банка прати много голям паричен поток към най-бедните страни, благодарение на нашите донори и собствените ни средства и способности.

Заемаме 100 милиарда щатски долара годишно от световните капиталови пазари. Това количество може да бъде използвано, но просто не е достатъчно за милиардите хора в развиващите се страни.