Средносрочната инфлация е подценена: BlackRock

Уей Ли BlackRock Investment Institute, главен глобален инвестиционен стратег

20:13 | 4 май 2021
Преводач: Антон Груев

В краткосрочен план има огромна несигурност, защото динамиката на повторното отваряне, която е много по-различна от обикновено възстановяване ще върне търсенето и предлагането по много непредвидим начин. Така че в близко бъдеще, инфлацията ще надмине целта си, но изобщо не е ясно колко време ще продължи това.

В средносрочен план можем да кажем с по-голяма сигурност, че инфлацията постепенно ще се ускорява.

А за период от 5 до 10 години пазарите винаги подценяват инфлацията, защото докато снабдителната верига преминава от нискоразходна към устойчива, това ще повиши производствените разходи и инфлационните очаквания.

Същевременно, ако говорим за високите нива на задлъжнялост, цената на увеличаването на лихвите в отговор на по-голямата инфлация и значението им за обслужването на дълга – те просто са прекалено големи. И се тревожим, че лихвите ще нараснат значително заради рязкото ускоряване на инфлацията и другите условия свързани с лихви и обслужване на дълг.

Всичко това значи, че средносрочната инфлация е подценена.