Ирландия предлага глобален данък на ниво ОИСР

Паскал Донахю, председател на Еврогрупата и финансов министър на Ирландия

20:30 | 8 април 2021
Обновен: 23:21 | 8 април 2021
Преводач: Антон Груев

Мисля, че е важно да разгледаме данъците в отделните държави по сектори, а не просто номиналната и общата данъчна ставка. Това е ефектът на данъците, които компаниите в отделните страни. Тук в Ирландия имаме нисък корпоративен данък от 10%, но реалният данък е много близък до номиналната ставка. И това е нещо, което прилагаме широко към всички компании в нашата страна.

По отношения на ставката, към която клонят всички, мисля, че е прекалено да се каже. Много различни икономики ще представят аргументите си по отношение на цялостната данъчна политика. И тук искам да повторая и това, което казах преди малко, а то е, че в предстоящите разговори играят роля и малките и средни икономики. И мисля, че те ще защитават своите позиции и на ниво ЕС и на ниво ОИСР.

Мисля, че в този момент все още се обсъжда дали принципът за глобален минимален данък е възможен. И той трябва да бъде проведен на ниво ОИСР. Така че в момента ме питате за число относно принцип, който още не е договорен. Мисля, че преди това трябва да извървим още няколко стъпки. Мисля, че е напълно разбираемо, че защитавам аргумента за ролята на легитимната данъчна конкуренция, но трябва и да приемем, че фона за този дебат се променя. И ние ще изиграем тази своя роля както в Европа, така и в ОИСР.