Australian Strategic Materials иска да превърне Австралия в хъб за редки метали

Дейвид Удал, Australian Strategic Materials

20:13 | 4 март 2021
Автор: Антон Груев

Доставките на редки метали са базират на два фактора. Единият е суровините, от които се произвеждат постоянни магнити, като неодим и празеодим или NDPR, както го наричат. Това е единият компонент и почти 90% от този пазар се контролира от Китай. Страната преобразува тези суровини в метали и метали на прах от които произвеждат постоянни магнити.

В световен мащаб това задвижва търсенето заради електрификация на автомобили, възобновяеми енергийни източници и нови технологии. Нашата компания ще се опита да се възползва от проекта си в Нов Южен Уелс, но също и технологии, които разработихме в Корея заедно с местна компания. Там можем да произвеждаме метали с висока чистота, както от групата на редките метали, така и други материали от критично значение за новите технологии. Смятаме, че можем да предоставим алтернатива, сигурност, стабилност и устойвичост и първоначалният ни фокус ще бъде в Корея.

От доста време водим разговори с Бюрото за управление на редки метали за стратегия чрез която да се възползваме от ресурсите, които Австралия разполага.

Както споменахте, Австралия разполага с огромни залежи от такива суровини. Така че бяхме окуражени от фокуса на правителството в тази сфера. Но от основно значение за нашата компания и в което се различаваме от повечето австралийски компании е, че ние можем да преобразуваме тези суровини в метали. Това е част от цялостния ни план.

След като пуснем завода ни в Корея, което ще стане до средата на 2022 г. ще имаме шаблон за построяването на такова съоръжение. И ще можем да построим заводи и в Австралия и в Европа. Това ще ни позволи да превърнем Австралия в хъб за такива метали.

Оттам ще можем да произвеждаме материали с висока добавена стойност, които могат да се използват в новите технологии, не само в австралийското производство, но и по целия свят.