Morningstar: Пазарите са все още справедливо оценени

Лорейн Тан, директор Asia Equity Research в Morningstar

22:00 | 3 март 2021
Автор: Мария Попова

Намираме се в момент, който показва, че пазарите са справедливо оценени.

В този смисъл, налице е повече несигурност, повече натрупване на риск и затова наблюдаваме известна нервност.

Разминаването в оценките не е убягнало от вниманието ни.

То е в някои изоставащи сектори и е показателно за някои от активите, които тласнаха пазара нагоре през миналата година.

Но на този етап, смятам, че все още има възможност да се добавят качествени акции към един портфейл.

Определено може да се добавят защитни активи, докато рисковите премии се покачват.

Основното позитивно събитие, което подкрепя пазарите си остава възстановяването на глобалната икономика. Все още не сме станали свидетели на цялостното му въздействие.

Особено на Запад – търсенето се повишава, секторът на услугите се възстановява и вероятно ще има по-голям натиск или по-голям ръст през 2022.

Все още има възможности за добри новини за печалбите, а това ще подкрепи оптимистичните настроения.

Така че, да, с две думи, аз съм склонна да запазя ротацията по посока на цикличните активи.

Освен това всеки път, когато се появи качество в някой сектор, дори и да е технологичният, ще се намерят инвеститори, които да купуват.