Защо е трудно да се определи стойността на нематериалните активи

Роб Арнът, председател на Research Affiliates

13:38 | 3 март 2021
Автор: Мария Попова

В академичните среди, а и в практиката, класическата дефиниция се базира на съотношението цена/балансова стойност.

Акции с ниско съотношение цена/балансова стойност се считат за „стойностни“.

Акции с високо съотношение цена/балансова стойност се считат за „растежни“.

За съжаление, това е скапано мерило.

В съвременната икономика това е скапано мерило, защото при все повече компании, голяма част от базата им от активи се състои от нематериални активи.

Ако похарча хиляда долара за бюро, балансовата стойност на компанията ми нараства, но не и ако похарча един милион долара за изследвания.

Има нещо сбъркано в тази картинка.

Russell прилага по-нюансиран подход, но тези, които използват съотношението цена/балансова стойност използват неадекватно мерило.

За да се дефинира стойността при нематериалните активи, трябва да се даде дефиниция на нематериалните активи.

Различните компании дават различни дефиниции.

Парите за реклама, за тъговска марка, за изграждане на репутация са реално похарчени за нематериални активи.

Репутацията може да разшири един бизнес в течение на много години.

Нашият подход е силно опростен.

Добавяме разходите за изследвания към балансовата стойност и след това за 10 години правим амортизационни отчисления.

Хипотезата ни е, че ако сте похарчили 1 милион долара за изследвания и не си върнете парите през следващите 10 години, то инвестицията е била недомислена.