Бъдещето на регионалните банки в САЩ

Айра Робинс, директор на Valley National Bank

16:00 | 3 март 2021
Автор: Силвия Грозева

Малко контекст – Valley е банка за 40 млрд долара. Ние имаме около милион клиенти главно в Ню Йорк, Ню Джърси и Флорида.

Първата фаза на програмата за защита на заплатите бе за около 2,3 млрд и засегна около 13000 фирми.

На сегашния етап виждаме, че около 40-45% от хората от първата фаза не се върнаха за втори транш стимули.

Явно се подкрепят целево няколко индустрии за разлика от първата фаза, където базата бе по-широка.

Търсенето е там, където беше, но все още конкретни индустрии имат нужда от програмата.

Президентът прави което трябваше от пиарска гледна точка. Но всъщност се насочи повече към приоритети и условия за кандидатстване и проблемите с варантите за някои миноритарно притежавани бизнеси в първия етап.

В първата програма 30% от стимулите на Valley бяха към миноритарно притежавани фирми и жени-собственици на фирми.

Одобрението им никога не е било проблем.

Те имаха проблем с това, че някой трябваше да им помогне да минат процедурата.

Те бяха затруднени от нея.

И все още забелязваме, че е така.

Промяната в условията за одобрение, промяната в приоритизирането са чудесни. Но това са пречки за дребния бизнес да стигне до програмата за запазване на заплатите.

Затова смятаме, че прекият подход за банки като Valley – да могат да помогнат на някои от тези фирми в процедурите е правилния подход. Така ще можем да им осигурим достъп до стимулите.

Няма нужда да се променят условията за кандидатстване.

Възстановяването е различно в различните индустрии и различните райони.

Като пример от програмата за защита на заплатите – около 20% повече хора в Ню Йорк и Ню Джърси са поискали да се включат във втората фаза, отколкото във Флорида.

Това показва, че икономическото възстановяване във Флорида, на базата на програмата е по-силно. Виждаме от първа ръка броя на хората, които се местят от Ню Йорк и Ню Джърси към Флорида и това се отразява положително на икономиката й.        

Затова възстановяването ще бъде различно по райони, както и за отделните бизнеси.