Brookfield постигна нулеви емисии

Марк Карни, бивш директор на BoE, зам.-председател на Brookfield Asset Management и ръководител на ESG и Impact Fund Investing

15:00 | 26 февруари 2021
Автор: Петя Кушева

Сега сме в позиция на много висока увереност относно посоката, в която хората искат да вървят.

Искаме да бъдем устойчиви. Трябва да стигнем до нетни нулеви емисии и сме все по-уверени, че в крайна сметка регулациите ще бъдат в унисон с тази система. Имаме някои конкретни примери и следователно пазарът ще последва тази посока.

Мога ли да кажа нещо, което мисля, че е доста важно от гледна точка инвестициите?

Защото това, за което говорихме досега наистина с право е фокусирано върху това какво ще направят компаниите.

Компаниите се фокусират върху нулевите емисии и съответните корекции.

Това се възпроизвежда също и от финансовите институции. Момент обаче.

Има малко от историята за кокошката и яйцето.

Можете ли да стигнете до нулеви емисии като финансова институция, ако компаниите не се движат?

Но ако компаниите започнат да действат, всички нас във финансовия сектор ще ни питат какъв е вашият план, каква е позицията ви за нулевите емисии?

Това е нещо, което сме се обмисляли усилено в Brookfield.

Искам да отделя момент на позицията на Brookfield днес, тъй като Brookfield е постигнал нулеви емисии. 

Това не се ограничава само в дейностите ни - сградите, които имаме, ако започнем да летим отново, хотелите в които отсядаме, хартията и т.н. Нулевите емисии са навсякъде в нашето портфолио от активи за 575 милиарда.

Причината за това, е че имаме огромен бизнес с възобновяеми енергийни източници, който сме изградили и всички спестени емисии, които идват с това.

Сега обаче трябва да добавим две неща към това.

Първо, само защото сме с нетни нулеви въглеродни емисии не означава, че всичко е екологично. Разполагаме с активи, които обхващат целия спектър и имаме ангажимент да управляваме тези активи, да работим много прозрачно за тяхното декарбонизиране в течение на времето и да предоставяме информацията, от която се нуждае пазарът, за да прецени това.

Това е за изменението на климата, така че всички трябва да работим, за да намалим въглерода.

Другият елемент на стратегията е това, за което говорихме по-рано.

Имаме нетни нулеви емисии. Мислим всъщност за нулевите емисии в обхват от три точки, което е забележително.

Но все пак ще се продължим с останалите активи. След това имаме стратегия за прехода, за да катализираме и ускорим прехода за другите.

Смятаме, че това е ангажимент, който има смисъл за околната среда и очакваме, че много други ще ни последват.