Консолидацията на банките в Италия ще продължи

Джовани Сабатини, генерален директор на Italian Banking Association

12:00 | 18 февруари 2021
Обновен: 12:57 | 18 февруари 2021
Автор: Мария Попова

Очакваме Марио Драги да настоява за финализирането на плана за възстановяване и устойчивост в Италия. Смятаме, че е изключително важно да се подкрепят инвестициите, да се възстанови доверието. Според мен, пазарите реагираха позитивно на назначаването на Драги за новия министър председател на Италия. Спредът при държавните облигации е под 100 и е на път да стане под 90 – най-ниското ниво от последните години.

Италия вече е на прага на процеса с консолидацията на кооперативните банки в големи кооперативни банкови групи и придобиването на UBI от Intesa Sanpaolo.

Банковият сектор в Италия е много активен, не само в консолидацията, но и в преструктурирането като броят на банковите клонове е намален драстично, съотношението разход/приход е сред най-ниските в големите европейски държави.

Италианските банки отбелязаха огромен напредък по подобряване качеството на активите си.

Намаляването на лошите кредити, които бяха останали в наследство от голямата финансова криза е наистина впечатляващо.

Постигнахме понижение от 70% спрямо тавана, който беше достигнат в края на 2015 и сега съотношението между лоши кредити и всички кредити е почти 5%, а това е стойността посочена от европейския банков регулатор за идентифициране на банки с висок процент лоши кредити.