Майкъл Спенс: Асиметрията при старта на Байдън е огромна

Майкъл Спенс, Нобелов лауреат за икономика

12:36 | 25 ноември 2020
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

Едната администрация си отива и идва другата.

Това, което наблюдаваме сега, надявам се то да се промени, е това, че ценностите тържествуваха над игровите теории и постановки, поне при миналите преходи във властта.

Доколкото съм запознат, поне в последните многобройни избори, предаването на властта е било упражнявано при сътрудничество.

Така че в общи линии някой просто натиска превключващото копче.

Има огромен обем информация за предаване при този преход, който изисква администрацията да погълне фантастично голям обем информация. Така че асиметрията при старта е огромна.

И ето защо не можем да разчитаме на сътруднически подход при този преход.

Байдън притежава ценности, които са традиционни. Във външната политика – отношенията със съюзниците ни, а във вътрешната – той се опитва да обедини хората и да постигне по-приобщаващ модел за растеж.

Мисля, че е искрен в това и не мисля, че това са нови ценности.

Това е сложна обстановка, трябва да се справи с едно разединено население, поне ако съдим от изборите, от една страна, а от друга- да се справи с доста разнопосочни мнения за това каква да е правилната му политика или подхода му откъм собствената му Демократическа партия.