Natwest: Британските банки са готови доколкото може, част 2

Хауърд Дейвис, председател на Natwest Group

12:58 | 20 октомври 2020
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

От значение са 2-3 неща. Едното е, че банките във Великобритания са доста по-добре капитализирани от някои банки в Европа.

Но в момента има няколко разлики. Има забрана за дивиденти във Великобритания и в Европа, а в САЩ няма. Американските банки продължават да изплащат обикновени дивиденти и това със сигурност помогна за позицията им на пазарите.

Второ, във Великобритания имаме ограничение в резултат на законодателството за обособено банкиране, което изисква да отделим инвестиционното банкиране от търговското банкиране и налага разходи за капиталова санкция на инвестиционното банкиране.

А това се отрази на пазарния дял на британските банки, в пазарите на инвестиционните банки.

Виждаме, че американските банки не спират да увеличават своето инвестиционно банкиране в Европа, за сметка на някои банки от континентална Европа, на които може би не им достига капитал да заемат позиции в тази област.

За сметка на британските банки, на които бе наложено наказанието за обособено банкиране. Мисля, че това бяха основните двигатели на промените при пазарния дял.