ЕЦБ очаква реалният БВП на еврозоната да се възстанови през 2022

Кристин Лагард, президент на ЕЦБ

14:18 | 29 септември 2020
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

Последиците от пандемията и ще я наричам така, защото дали е Covid-19, коронавирус или с новите имена, предпочитам да я наричам пандемия.

Така че последиците от нея все още се усещат в еврозоната.

Хората си губят работата, доходите, бизнесът е изправен пред затруднения и перспективите за бъдещето остават несигурни.

Икономическата активност на еврозоната се отблъсна от дъното през третото тримесечие. Възстановяването обаче остава непълно, несигурно и неравномерно.

Подновиха се потребителските разходи, увеличиха се значително, но потребителите остават предпазливи заради тревогата за работните места и нивото на доходи, които ще имат.

По същия начин бизнес инвестициите се повишават. Но слабото търсене и повишената несигурност продължават да тежат върху инвестиционните планове на фирмите.

В този контекст схемите за запазване на работните места и националните гаранции по банковите заеми остават критично важни фактори за намаляване на несигурността и смекчаване на последиците от пандемията.

Последните прогнози на ЕЦБ включват ръст на БВП на минус 8% за 2020 – това е леко подобрение в сравнение с предишната прогноза, когато бяха минус 8,2%. Сега са минус 8%.

Прогнозата за 2021 е за ръст от 5%. Леко понижение в сравнение с предишната прогноза.

За 2022 прогнозата е за 3,2% ръст.

Реалният БВП на еврозоната се очаква да се възстанови до предпандемичните нива едва в края на 2022г.

Силата на това възстановяване обаче остава силно зависимо от развитието на пандемията и успеха на мерките за овладяването й.

Кризата в общественото здравеопазване ще продължи да тези на икономическата активност и да застрашава от спад икономическата прогноза.