BoE: Борбата с прането на пари е постоянна

Сам Уудс, зам.-гуверньор на BoE, банков надзор

22:34 | 22 септември 2020
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

От жизненоважно значение е банките да свършат работата си в борбата с финансовите престъпления. И тези доклади за подозрителна дейност, които излязоха през уикенда ни напомнят, че престъпниците ще продължават да се опитват да използват банковата система за свои цели. С което разбира се, трябва да се борим.

Банките инвестираха страшно много в тази област в последните 5г, защото ако сбъркат, последиците за тях ще бъдат страшни.

В последните години бяха налагани високи глоби тук, във Великобритания и в САЩ.

Така че полагат усилия, но трябва да направят още повече.

За съжаление това е една от тези области, където усилията никога не са достатъчни.

Очакваме да има още ангажименти особено сред банките за борба с опитите на престъпниците да използват банковата система за свои цели. Което е не е правилно.

Това е трудна задача.

За съжаление казвам защото изтече информация, но тя показва на хората за различните начини, по които престъпниците се опитват да използват системата. И това ще остане топ приоритет за банките – борбата с това явление.

Би могло да има много строги наказания, които са напълно уместни.

Така че трябва да се реши въпросът, но това е постоянна битка.

И сега тези документи хвърлят отново светлина върху нея.

Борбата ще продължи, защото докато има банки, ще има и престъпници, които ще се опитват да ги използват за свои цели.

Откъс от интервюто за Анна Едуардс и Мат Милър от Bloomberg.