Катастрофалната загуба на дива фауна

68% спад на популациите на диви животни през 1970 – 2016г.

16:07 | 11 септември 2020
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

За това са виновни прекомерният лов и риболов, инвазивните привнесени видове, замърсяването, загубата и деградацията на хабитата и климатичните промени.

Докладът на WWF алармира, че щетите са безпрецедентни и могат да  доведат до колапс в природните системи, благодарение на които човешката цивилизация се е развила.

Според авторите на доклада можем да намалим наполовина очакваните загуби в биоразнообразието като променим модела на производство на храни и това, с което се храним.