Китай цели привличане на чужди инвеститори на фондовата си борса

Том Макензи, Bloomberg

20:18 | 7 септември 2020
Автор: Петя Кушева

В репортаж за "Bloomberg Daybreak: Australia" Том Макензи коментира, казаното от заместник-председателя на Регулаторната комисия по ценни книжа на Китай и промените, които той иска да види, а именно повече възможности за чуждестранните инвеститори, използващи фондовата борса между континенталната част и Хонконг. Също така ще бъде позволено на чуждестранните инвеститори да търгуват и суровинни фючърси по-лесно. Цели се участие на чуждестранни инвеститори на китайските пазари. Вече предприетите ходове за отваряне на китайските пазари за чуждестранни инвеститори доведоха до по-голяма рационализация на пазарите и по-рационални оценки. Чуждестранните инвеститори държат по-малко от 5% от китайските акции в момента в сравнение с почти 30 % държани от пазари като Япония и Южна Корея. Затова са необходими действия за насърчаване на повече чуждестранни инвеститори и те да предприемат по-нататъшни конкретни стъпки за отваряне на тези възможности за инвеститорите и да бъдат насърчавани да влагат парите си в китайския пазар. Разбира се, това става в момент, когато някои от големите фирми от Уол Стрийт могат да разширят своето присъствие в страната, след промени в нормативната уредба.