Италианското правителство подготвя дългосрочен финансов план

Роберто Гуалтиери, финансов министър на Италия

16:12 | 7 септември 2020
Автор: Мария Попова

Ще подкрепим частния сектор, за да инвестира повече в иновации и да подкрепи процеса по снижаване на въглеродните емисии. Ще подобрим наличната инфраструктура, нематериалната инфраструктура като широколентовия интернет, но и материалната инфраструктура особено в южните части на страната. Ще инвестираме много и в човешкия капитал – образование и изследвания.