Мнучин заяви готовност за сътрудничество с демократите

Необходими са още фискални стимули, смята министърът

16:29 | 2 септември 2020
Автор: Мария Попова

Необходима е фискална реакция. Президентът и аз искаме да продължим с още фискални мерки. Нека кажа, че изтичането на допълнителните обезщетения за безработица е нещо, което ни притеснява. Горд съм с двата последни закона приети от Сената със 76 на нула гласа и 100 на нула гласа – това е дефиницията на двупартийна подкрепа. Както казах във встъплението на това изслушване, републиканци и демократи трябва да работят заедно, за да имаме допълнителна подкрепа. Знаете, че и преди съм работил в тясно сътрудничество и отново съм готов да разговарям с Председателя на камарата на представителите. Не мисля, че проблемът е в  наименованието, проблемът е, че сега се нуждаем от бърза подкрепа. Това е важно за американската икономика и ако трябва да се направи нещо повече, можем отново да се намесим. Искам отново да подчертая, че президентът и аз подкрепяме допълнителните фискални мерки и работим усилено по постигането на споразумение на двупартийна основа.