Какъв трябва да бъде наследникът на Абе?

Кристофър ЛаФльор, председател на американската търговска камара в Япония

15:26 | 1 септември 2020
Автор: Мария Попова

Определено има аргументи в полза на още по-дръзките усилия за структурната реформа, която министър председателя Абе започна при втория си мандат на тази длъжност под името „абеномика“. Би било окуражаващо, ако неговият наследник се посвети на това да следва тази политика с още повече дързост. Но в момента сме в разгара на пандемията, чиито последици за икономиката са значителни в Япония, въпреки че ситуацията със здравеопазването тук е много по-добра отколкото в други развити икономики. Мнозина ще насочат вниманието си към приемствеността, без да изпускат от поглед, поне в краткосрочен план, борбата за преодоляване на пандемията и укрепването на основите на икономиката.