Credit Suisse планира разрастване в Китай

Дейвид Инглес, Bloomberg

17:11 | 31 август 2020
Автор: Мария Попова

Научихме, че те планират да увеличат приходите си в Китай. Отбелязал съм си, че увеличението ще е със 100%. Допускам, че става дума за петте години, в които очакват да удвоят служителите си в Китай. Удвояване на служителите в рамките на 5 години плюс 100% скок в приходите. В момента, банката е регистрирана като съвместно предприятия за ценни книжа и в края на юни придоби мажоритарния дял в китайската си компания и 154 служители. За кои позиции смятат да наемат нови служители? Търсят се съветници, инвестиционни банкери, мениджъри на портфейли със свръх висока нетна стойност. Целта е, през следващите три години да се удвои ръста на приходите от клиентите със свръх висока нетна стойност. Това е най-значимата им цел по отношение на служители, инфраструктура и ръст в сравнение с която и да е страна в света.