Фан Синхай за отварянето на финансовите услуги в Китай, част 2

Фан Синхай, заместник председател на Комисията по ценните книжа в Китай

11:26 | 28 август 2020
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

Потребителската мощ на китайската икономика е просто невероятна. И аз имам усещането, че след около шест месеца, китайската икономика отново ще бъде локомотив на световния растеж.

И мисля, че капиталовите пазари в Китай ще продължат да бъдат доста добре действащи и също така продължават да растат.

 Така че това осигурява предпоставка за чуждестранно  участие на нашия капиталов пазар. „

Това е една от причините.

А другата причина е, че за може нашият капиталов пазар наистина да напредва и да се развие в ефективен капиталов пазар за висококачествен икономически растеж, имаме нужда от чуждестранно участието на него.

Нуждаем се от по-качествени финансови услуги.  Чуждестранните фирми биха могли да  ги предоставят.

На фондовия пазар е интересно, че Китай е наистина високо спестовна икономика.

Така че има много дребни инвеститори в икономиката ни.

И това стоеше зад активната търговия на капиталовия пазар през тази година.

Но инвеститорите на дребно не знаят или не са много добри за определяне на стойността на акциите.

Така че имаме нужда от много на повече институционални инвеститори на нашия пазар.

А парите обикновено идват от институционалните инвеститори. А ние сме разбрали, че те имат много по-добро усещане за добрите и лошите акции.

И така представителите на чуждестранни инвеститори на нашия пазар предоставиха нещо като котва при оценката на пазара. Така че като продължават да представят чуждестранните инвеститори на пазара, ще спомогнат за повишаване на качеството му.

Приветстваме идването на повече участници. Както от страна на търсенето, така и от гледна точка на предлагането, очаквам чуждестранното участие на нашия пазар, било в предоставянето на услуги, или на капитал да се увеличи.