Кампанията за поста на върха на СТО

Роберто Азеведо, генерален директор на СТО

16:22 | 20 август 2020
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

Най-важното за генералния директор на СТО за членовете е способността му да задейства нещата. Да си представи решения, дори когато членовете мислят обратното по даден въпрос.

Това е особено важно в среда като днешната. Силно поляризиран свят не само в областта на търговията и икономиката, но и геополитически.

Да може да събере противоположните страни на масата. Да намери общи черти. Да задвижи нещата.

Това е най-трудното за един генерален директор в момента в една организация, която се ръководи от членовете. Директорът и самата организация не могат да създават правила и да предприема никакви действия без единодушното решение на всички членове. На всички 164 страни.