Умна маска превежда на осем езика

Производител е япанската Donut Robotics

16:35 | 10 август 2020
Автор: Ваня Дюлгерова