Страните от ЕС ще получат средствата от възстановителния фонд следващата година, част 1

Паоло Джентилони, европейски комисар по икономика и финанси

15:50 | 22 юли 2020
Автор: Петя Кушева

Държавите от ЕС ще получат средствата от възстановителния фонд през следващата година, каза комисар Джентилони, тъй като е необходимо време за окончателното им одобрение и за одобрението от националния парламент на всяка страна: "Трябва време, за да наберем тази сума пари на пазарите. И ни трябва време, за да имаме планове от държавите-членки, които трябва да бъдат координирани спрямо нашите стратегически приоритети. Не можем да харчим тази огромна сума пари, без да имаме по-конкурентна и по-устойчива европейска икономика."

Комисар Джетилони каза също, че това е правилната сделка и тя показва, че имаме разделения, но Европа е по-силна от нашите разделения. Така че през следващите две или три години ще се случи нещо безпрецедентно. Европейската комисия ще набере стотици милиарди евро на пазарите и ще ги разпредели в безвъзмездни средства и заеми на държавите-членки.