Пазарите и икономиката ще се нормализират през 2021

Ерин Брауни, мениджър портфейл в Pimco

15:59 | 10 юли 2020
Автор: Мария Попова

Има три важни принципа, които според нас не трябва да се забравят във връзка с един портфейл през следващите 12 и повече месеца – запазване на ликвидността, предпазливост по отношение на заемите и внимание към паричните потоци в инвестициите ви. Тези три принципа са в основата на структурирането на нашите портфейли и чрез тях търсим високо качествени инвестиции, които биха устояли на средата на бавен растеж. Очакваме през следващата година да продължим да наблюдаваме нормализиране на икономиките и нормализиране на пазарите. Но, за да защитите един портфейл с повече или по-малко риск за инвеститорите, смятам, че трябва да се насочите и да разширите търсенето и подбора на инвестициите си. Така че, подобрявайте качеството на активите и търсете компании със силен, устойчив растеж.