Израел влезе в настоящата криза от много добра позиция

Амир Ярон, управител на Bank of Israel

10:52 | 22 юни 2020
Автор: Мария Попова

Израел влезе в настоящата криза от много добра позиция – висок темп на икономически ръст, значителни валутни резерви, ниско съотношение между дълг и БВП, излишък по текущата сметка и ниска безработица. Така че, ние имахме буфер да се справим с бързи темпове по отношение налагането на карантина. Освен това, сравнително рано излязохме от карантината и имаме нарастване на икономическите дейности. При втора вълна, ние вече нямаме толкова буфери колкото преди и затова не трябва да прибягваме до масова карантина.