Кои сектори се справят добре според Eastdil Secured

Майк Ван Конинънбърг, президент на инвестиционна банка Eastdil Secured

14:21 | 12 юни 2020
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

Виждаме, че макар и трудно, определени класове активи продължават да се справят изненадващо добре.

Справяха се добре и преди да влезем в кризата. Справят се добре сега и очаква да продължават да се справят добре след това.

Те са бизнеси в сфери като логистика, науки за живота, центрове за данни и наистина много качествени многофамилни къщи..

Така че тези сектори продължават да се представят добре и се представяха добре преди, а чувстваме, че ще се представят добре и като излезем от кризата.

Слабата страна това са компании, които бяха предизвикани да влязат в цикъла като офис продукти с по-къси срочни наеми, които наистина бяха могли да бъдат засегнати от щатските наредби за карантина.

Моловете наистина бяха ударени, особено по-нискокачествените от щатските разпоредби за карантина.

А сферата на туризма беше добре в началото на този период, но наистина бе засегната от карантината и отрицателния паричен поток. Така че в момента продължава да е в този период на нарушен баланс.