Какво ни казаха Фед?

Денис Локхарт, бивш президент на Фед Атланта

16:04 | 11 юни 2020
Автор: Мария Попова

Смятам, че това беше по-скоро дискусионна среща, а в някои отношения и среща за планиране, тъй като те винаги работят по постигането на единодушие за това как ще прилагат различните политики. На тази среща, те са разглеждали и преценявали множество сценарии свързани с еволюцията на икономиката. Вероятно все още нямат пълно единодушие за това дали да направят рекапитулация или как точно да предадат насоките за бъдещето и съм сигурен, че са провели много подробна дискусия по тези въпроси.