Световната банка: Глобалният БВП ще се свие с над 5%

Мишел Джамриско, Bloomberg News

15:40 | 9 юни 2020
Автор: Мария Попова

Развиващите се пазари са особено силно засегнати от кризата. Здравните системи там са с ограничени възможности спрямо развитите пазари, неразривно интегрирани снабдителни вериги, заради което са далеч по-уязвими при спад в световната търговия и имат силна зависимост от финансирането със заеми. Въпреки добрите новини от пазарите днес, те продължават да изпитват затруднения да запазят апетита към риск и да привлекат чуждестранните инвеститори и да запазят стабилна финансовата система. Не на последно място трябва да споменем туристическия сектор. Туристическият сектор както и другите сектори на услугите, от които тези икономики са силно зависими, ще се нуждаят от продължително време за възстановяване.