Спомен за Тянанмън

31 години по-късно никой не е забравен

14:58 | 9 юни 2020
Автор: Мария Попова

Аз съм пенсиониран учител. Преди да се пенсионирам, бях директор на начално училище. Смятам, че трябва да отида в парка Виктория. Просто като израз на това, което вярвам, че е справедливо. Всички знаем, че инцидентът на Тянанмън беше резултат от това, че хората в Пекин искаха по-добро  правителство чрез демокрация. В спомените ми, това е огромна трагедия, това че правителството убиваше студенти.