Citigroup очаква още волатилност във Франция

Беата Манти, директор Европейска стратегия, Citigroup

21:22 | 14 юни 2024
Преводач: Силвия Грозева

Какво откриваме? Изборите във Франция може да по-волатилни за пазарите на ценни книжа отколкото в други развити икономики. Това първо.

Волатилността на френските акции може да продължи малко повече. Това не променя основната тема на възстановяването на печалба от акция и на БВП в Европа. Трябва да бъде поставен въпроса в контекст.

Но разбира се, волатилността би могла да продължи.

До изборите бяхме неутрални. Франция вече се представяше слабо още преди да бъдат обявени предсрочните избори. Акции от сектори, които са с голяма тежест във Франция, но и в Stoxx 600.

Сега сме неутрални за луксозни стоки, за банки, по-слаби сме при строителните материали и при колите. Главно сме насочени към индустриалните компании.

Някои може да кажат, че ситуацията в банковия сектор, където забелязваме несигурност в краткосрочен план, би се превърнала във възможност за покупка.

Точно така.

Как се вписва това във вашата логика?

Точно така. Те доста спаднаха и определено са много евтини, но неутралната  позиция остава негативна засега. Нещата се развиват и ние ги следим много внимателно.

Голямата промяна в разпределението на капитал обаче е от силно про-циклична със смес от цикличност при стойност и ръст с насоченост предимно към индустриалните имена, сега сме по-скоро сме склонни да търсим ръста.