Moody's очаква до 12% ръст в Индия до края на десетилетието

Каустуб Чаубал, старши вицепрезидент на Corporate Finance Group към Moody's

20:00 | 30 май 2023
Преводач: Мария Попова

Кои са препятствията?

Благодаря за поканата. От гледна точка на растежа, според прогнозата, която ние сме изработили, потреблението в Индия ще нарасне с между 3 и 12% до края на това десетилетие. Голяма част от този растеж ще се дължи на осъществяването на големите инфраструктурни инвестиции. Така че, ако има забавяне в инвестициите в инфраструктурните проекти или забавяне в осъществяването на реформата, това би променило нашата прогноза.

Има и други рискове пред Индия, свързани с капиталовите разходи, които са планирани в производствения и инфраструктурния сектори. Тук се включват проблеми като отчуждаването на земя, като лицензите и подновяването на лицензите. Ако има съществено забавяне на този фронт, това ще доведе до забавяне и в изпълнението на проекти, а следователно подобен развой би бил пагубен за нашата прогноза за потреблението.

Да поговорим и за позитивните моменти. Индия има своите предимства: отлична демография, инфраструктурно развитие и образована в много отношения работна ръка.

Точно така. Благоприятната демография е дивидент, от който Индия може да се възползва. Това е държавата с най-голямо население на планетата Земя, а по оценки на ООН броят на населението в Индия ще продължи да расте през следващите няколко десетилетия. Населението в трудоспособна възраст ще достигне 78% през 2030 спрямо две трети днес.

Намалява и съотношението на населението в зависима възраст, което означава, че налице ще са по-високи разполагаеми доходи за хората и на значителната група от работещи образовани работници. А оттук следва и, че ще има растящо потребление.