Ел-Ериан очаква повишение на лихвите през юни

Мохамед Ел-Ериан, главен икономически съветник в Allianz

19:20 | 29 май 2023
Преводач: Мария Попова

Какво очаквате от заседанието на Фед през юни, а и след това?

Както знаете, това, което те трябва да направят е да признаят, че рамката на паричната им политика не отговаря на предназначението си. Трябва да признаят, че инфлационна цел от 2% е погрешната инфлационна цел и трябва безпрекословно да се стремят към по-висока инфлационна цел докато не дойде моментът, в който имат доверието да променят инфлационната цел.

Това би трябвало да направят. И ако го направят, няма да повишат лихвите. Но смятам, че Фед ще повиши лихвите, защото е прекалено зависим от данните, а краткосрочните данни ясно сочат, че е нужно повишение, въпреки че предприетите мерки имат изоставащ ефект.

Освен това, този Фед е толкова разтревожен за доверието в него, че не може да си позволи да изгуби в очите на хората. Те нямат увереността да се противопоставят и да кажат: „Вижте, ние работим с изоставане и не искаме друга грешка в политиката.“

Само да изясня и да обобщя: при настоящите обстоятелства, макар да очакваме още данни преди заседанието, вие считате, че през юни лихвите ще бъдат повишени.

Да, и пазарът смята, че ще има повишение през юни.