Salzgitter очаква ускоряване на енергийния преход, част 1

Гунар Грьоблер, директор на Salzgitter

12:36 | 31 март 2023
Преводач: Петя Кушева

Позволете ми да започна с връзките между банковата криза и опасенията за кредитната криза. Страхувате ли се от кредитна криза сега в Европа?

Добро утро от Франкфурт. Не, не предвиждам кредитна криза в банковия сектор и волатилността, на която станахме свидетели през миналата седмица. Според мен, особено когато разглеждаме прехода в стоманодобивния сектор, ние сме добре по отношение на финансирането. Не очаквам някаква голяма криза за нас, поне от тази гледна точка.

Г-н Грьоблер, можете ли да ни разкажете как очаквате да се развие годината? Обикновено, ако сте производител на стомана, произвеждате много от продуктите, които домакинствата използват всеки ден, така че сте ранен индикатор за възможна рецесия. Забавят ли се нещата?

Наблюдаваме умерено положително начало на 2023 г. по отношение на широката гама от продукти, които предлагаме, особено по отношение на стоманените плочи за инфраструктурата, възобновяемата индустрия.

Виждаме добро оживление на пазара. Напоследък дори автомобилната индустрия се активизира. Като цяло виждаме тенденция на нормализиране след много добрата 2022 г. Но все пак стабилна и положителна перспектива и за 2023 г.

Нормализираща се тенденция. Колко предизвикателно бе да се ориентирате в енергийната криза, в кризата във веригата за доставки в тази важна индустрия и индустриалния производител на стомана, на който сте ръководител?

Преди всичко не трябва да забравяме, че стоманата е началната точка на всяка верига за създаване на стойност, за която можете да се сетите. Стоманата е важен фактор във всяка индустрия, във всяка икономика. И мисля, че това наблюдавахме през последната година.

С голямото търсене на стомана през първото полугодие, което доведе до високи цени и в крайна сметка до промяна на базата за много добрия резултат, който показахме през 2022 г.

А сега наблюдаваме нормализиране на 2023 г., но все още известно покачване на пазара. И също така цените на енергията се понижават, което със сигурност помага на стоманената индустрия в Европа и също на нас в Salzgitter.