Salzgitter очаква ускоряване на енергийния преход, част 2

Гунар Грьоблер, директор на Salzgitter

13:00 | 31 март 2023
Преводач: Петя Кушева

При енергийна криза, проблеми с веригата за доставки, банковата криза, за какво се притеснявате най-много в следващите 12 месеца?

Ние сме в процес на трансформация. Бяхме много ясни в стратегията си за трансформация на стоманодобивната промишленост от тежък продукт с въглероден диоксид към продукт без въглероден диоксид и такъв с ниски нива на въглероден диоксид.  

Виждаме голяма подкрепа от страна на правителствата. Германското правителство, заедно с ЕС, отпуснаха помощ в размер на един милиард евро за първата фаза на трансформацията ни.

Нашите клиенти изискват зелена трансформация. В това отношение  имаме всички фундаменти, за да проведем тази трансформация. И сме далеч отвъд планирането. Всъщност сме в процеса на реализация.

Имаме камиони на място и изграждаме нов начин за производство на стомана без въглероден диоксид. Следователно, мисля, че ни предстои добро бъдеще за 2023 и след това.

Повишихте бюджетната си прогноза за тази трансформация. Само за първия етап до 2.2-2.4 милиарда евро. Каква е степента ви на увереност, че ще имате достатъчно финансиране, за да преминете през първия етап и да доведете трансформацията до нейния край? Доколко сте сигурни, че средствата за това ще бъдат осигурени?

На първо място, вече видяхме пълния пакет от първата фаза на трансформацията, който е от порядъка на 2.2-2.4 милиарда евро. Уверени сме, че сме в състояние да завършим с тези средства Фаза 1.

И, разбира се, винаги сме разглеждали цялостна трансформация. Няма да спрем след Фаза 1.

Имаме план до 2023 г. за истинско ускоряване на цялата трансформация, включително финансиране. Ние сме уверени, че сме в състояние да финансираме догодина цялата трансформация докрай със собствени средства, генерирани чрез миналогодишните печалби, но и с финансовите мерки, с които разполагаме.  

Г-н Грьоблер, смятате ли Законът за намаляване на инфлацията в САЩ като реална заплаха за зелените инвестиции в Европа?

Това, което ми харесва, е началното на дискусията, в която ЕС и САЩ обсъждат как можем да създадем обща рамка за стомана с намален въглерод между тези два региона. Това е добра отправна точка. Възлагам много надежда в добрите политически дискусии, за да се сближат тези два пазара и да ни позволят да доставяме зелена стомана в САЩ и обратното.