Йелън: Не сме обсъждали всеобщо застрахователно покритие

Джанет Йелън, министър на финансите на САЩ

14:53 | 23 март 2023
Преводач: Силвия Грозева

Госпожо министър, дали гарантирането на всеки депозит над двеста и петдесет хиляди долара във всяка застрахована банка в страната от FDIC ще изисква ли конгресно одобрение?

Това не е нещо, което сме разглеждали. Не е нещо, което обмисляме.

Казах само, че когато фалитът на една банка се преценява от квалифицирано мнозинство, включващо съвета на FDIC, съвета на Фед и мен, както и консултации с президента и когато за такъв фалит се счита, че създава системен риск, който аз разглеждам като риск от разпространяване на фалитите сред банките, то тогава можем да се позовем на изключението при системен риск, а то позволява на FDIC да защитава всички вложители. Това би трябвало да се определя за всеки случай поотделно.

Не считаме, нито не сме обсъждали нещо, свързано с всеобщо застрахователно покритие или гаранции на депозити.